КАТЕРЛИВИ РОЗИ

Катерливите рози, които Ви предлагаме са с високо качество, вкоренени в контейнери за рози и отглеждани в условията на западна България с надморска височина 650м. Всички рози са засадени в обезпаразитена торфена смес и са торени със специализирана тор за рози.

КАТЕРЛИВИ РОЗИ
Подреди по