МУШКАТА колекции

Растенията в каталога са налични.

Разгледайте подкатегориите, където са групирани видовете. В зависимост от големината растенията са обозначени с размер, описан в началото на категорията и в заглавието. Всяко растение има табела обозначаваща каталожен номер и име на сорта.

Колекции мушката /Pelargonium/ са сортови маточни растения, произведени от висококачествен посадъчен материал. В подкатегории сортовете са групирани по семейства.

Подреди по