НАРЦИС в саксия

Всяка саксия има обозначителна табела с името на сорта и каталожен номер.

Подреди по